VUOSIKOKOUSKUTSU

Aika: 18.3.2023 klo 12.00
Paikka: Ylämylly, Teams-yhteys


1. Kokouksen avaaminen

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus

6. Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen

7. Tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

8. Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma

9. Päätetään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

10. Määrätään hallituksen edustajain, sihteerin ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden palkkiot ja korvaukset

11. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio

12. Hallituksen puheenjohtajan vaali

Puheenjohtajan vaalit ovat joka kolmas (3) vuosi. Edelliset vaalit olivat vuonna 2022.

13. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä varajäsenten vaali joka vuosi.

14. Jalostustoimikunnan puheenjohtajan vaali

Jalostustoimikunnan puheenjohtajan vaalit ovat joka kolmas (3) vuosi. Edelliset vaalit olivat vuonna 2022.

15. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

16. Valitaan edustaja Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben - ry:n valtuustoon ja yleiskokoukseen sekä varamiehet heille.

Vaalit ovat joka kolmas (3) vuosi. Edelliset vaalit olivat vuonna 2022.

17. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.

Hallitus esittää, että ulkomaisille jäsenille ei lähetettäisi Kessu-lehteä enään paperisena, vaan jatkossa he saisivat lehden sähköisenä versiona.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen

Tietoa vuosikokokoukseen ilmoittautumisesta

Vuosikokoukseen voi osallistua joko etäyhteydellä tai paikan päällä (Kaarrepolku 1, Ylämylly). Ilmoittautuminen kokoukseen tapahtuu sihteerille (sihteeri @ suomenkeeshond.com) viimeistään viikko ennen kokousta
(11.3.2022 mennessä). Ilmoittautuminen koskee myös mahdollisia paikan päälle tulijoita. Ilmoittautuneet saavat linkin kokouksen etäyhteyteen muutama päivä ennen kokousta. Mahdolliset äänestämiset hoidetaan etäyhteyksin.