UROSLISTAN PELISÄÄNNÖT

Suomen Keeshond ry. julkaisee kotisivuillaan uroslistaa. Lista on tarkoitettu apuvälineeksi kasvattajille heidän etsiessään sopivaa urosta nartulleen. Tarkoituksena on helpottaa etenkin "peräkammarin poikien" saamista jalostuskäyttöön.

Uroslistan pelisäännöt

 • Uroksen omistajan pitää itse ilmoittaa uros ja sen tiedot yhdistyksen yhteyshenkilölle.

 • Uroksen omistajan tulee ilmoittaa (ja tarvittaessa päivittää) omat yhteystietonsa ja suostua niiden julkaisemiseen listalla.

 • Uroksen tulee olla terve ja luonteeltaan riittävän rotutyypillinen eikä se saa olla arka tai aggressiivinen (kts. keeshondien JTO ja Suomen Keeshond ry:n asettamat jalostuskoiran vähimmäisvaatimukset). Omistajan tulee toimittaa lyhyt kuvaus uroksen luonteesta (hyvät ja huonot puolet) ilmoittaessaan urosta listalle. Mukaan voidaan liittää esimerkiksi linkki luonnetesti- tai muuhun vastaavaan tulokseen.

 • Uroksen Suomessa asuvien ensimmäisen polven jälkeläisten määrä ei saa ylittää viittä prosenttia viimeisimmän sukupolven (neljä vuotta) kokonaisrekisteröintimäärästä.

 • Uroksesta voidaan julkaista 1-2 kuvaa uroslistan tietojen yhteydessä.


Jos nartun omistaja kiinnostuu jostain listan uroksesta, on koirien omistajien hyvä käydä lävitse tarpeelliset tarkastukset, jotta sekä uros että narttu täyttävät Suomen Kennelliiton rekisteröintivaatimukset sekä Suomen Keeshond ry:n jalostuskoiran (hankittavissa olevat) vähimmisvaatimukset ja mahdollisesti suositukset. Jalostustoimikunnalta voi kysyä apua tarpeen mukaan.


Suomen Keeshond ry:n jalostuskoiran vähimmäisvaatimukset:

 • Koiran tulee saada näyttelyiden laatuarvostelusta vähintään H (hyvä) laatuarvostelupalkinto tai sillä tulee olla hyväksytty tulos jalostustarkastuksesta.

 • Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla ennen astutusta testattu ensisijaisen lisäkilpirauhasen liikatoimintaan (PHPT) liittyvän geenivirheen toteamiseen käytettävällä geenitestillä negatiivisella tuloksella tai sen tulee olla perimältään negatiivinen.

 • Jalostukseen käytettävän koiran lonkat ja kyynärpäät tulee röntgenkuvata viimeistään ennen toista astutusta. Koiria, joiden lonkka-, kyynär- tai polvinivel on arvioitu FCI:n kansainvälisellä arvosteluasteikolla heikoimpaan luokkaan (HD aste E, ED aste 3, patellaluksaation aste 4), jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Suositukset:

 • Jalostuskoiran Suomessa asuvien toisen polven jälkeläismäärä ei saa ylittää kymmentä prosenttia viimeisimmän sukupolven (neljä vuotta) kokonaisrekisteröintimäärästä.

 • Jalostuskoiralla tulee olla viimeistään ennen toista astutusta virallinen silmätarkastuslausunto. Astutushetkellä tutkimustulos saa olla enintään 24 kk vanha.

 • Uroksen on oltava astutushetkellä iältään vähintään 18 kk.