PENTUVÄLITYSOHJE

Voimassa 1.4.2019 alkaen

Pentuvälityksen ja Kasvattajat-listan toimintaohje

 1. Tämä toimintaohje koskee yhdistyksen pentuvälitystä (pentuvälittäjän toiminta ja yhdistyksen kotisivuilla toimiva pentuvälitys) sekä soveltuvilta osin yhdistyksen kotisivuillaan julkaisemaa Kasvattajat -listaa sekä Kessu-lehden maksuttomia ilmoituksia (uusia kessukoteja, astutuksia, pentuja)

  Pentuvälitys ja Kessu -lehden maksuttomat ilmoitukset on tarkoitettu Suomen Keeshond ry:n jäsenille. Välitykseen voidaan pentueiden lisäksi ottaa myös koira, jolle etsitään sijoituskotia tai aikuinen koira, jolle etsitään uutta kotia. Edellytyksenä tälle on, että koiran omistaja (=sijoittaja) on yhdistyksen jäsen.

 2. Pentuvälittäjien tehtäviin kuuluu kertoa mahdollisille pennunostajille rodusta, sen tyypillisistä piirteistä, luonteesta, terveystilanteesta sekä myös yhdistyksen jalostuksen tavoiteohjelman suosituksista.

 3. Pentuvälitykseen hyväksyttävien sekä Kessu -lehden maksuttomissa ilmoituksissa julkaistavien pentueiden molempien vanhempien sekä yhdistelmän tulee täyttää Suomen Keeshond ry:n jalostuksen vähimmäisvaatimukset (kts. tämän ohjeen lopusta) tai olla jalostustoimikunnassa käsitelty yhdistelmä sekä Suomen Kennelliiton voimassa olevat rekisteröintivaatimukset tulee täyttyä. Pentuvälitykseen otettaan vain asianmukaiseen Suomen Kennelliiton ylläpitämään rekisteriin rekisteröityjä koiria.

 4. Suunnitellusta yhdistelmästä suositellaan pyytämään Suomen Keeshond ry:n jalostustoimikunnan lausunto hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta. Käsittelylausunto on voimassa kaksi vuotta.

 5. Kasvattajan tulee itse ilmoittaa pentue pentuvälittäjille. Pentue voidaan ilmoittaa pentuvälitykseen jo ennen astutusta. Pentuvälittäjät tiedottavat pentutilanteen muutoksista kotisivujen ylläpitäjää.

 6. Ilmoittaessa pentuetta pentuvälitykseen tulee mukaan liittää mukaan seuraavat tiedot:
  - pentueen vanhemmat sekä sukusiitosprosentti
  - vanhempien mahdolliset tutkimustulokset (lonkat, kyynärpäät, polvet, TGA määritys ja PHPT geenitesti), korkein näyttelytulos sekä maininta suoritetusta luonnetestituloksesta tai MH-luonnekuvauksesta. TGA-tutkimustuloksesta tulee toimittaa kirjallinen todistus (kopio laboratoriovastauksesta tai eläinlääkärintodistus tuloksesta). PHPT tutkimustuloksen tulee olla näkyvissä The Keeshond Clubin ylläpitämässä avoimessa internetrekisterissä  tai tuloksesta tulee toimittaa kirjallinen todistus. Todistuksista tulee käydä ilmi koiran virallinen nimi, näytteenottopäivämäärä sekä tutkimustulos.
  - pentueen (arvioitu) syntymäaika.
  - pentujen määrä (urokset + nartut) sekä myytävänä olevien määrä ja sukupuoli
  - kasvattajan yhteystiedot
  - mahdollinen jalostustoimikunnan käsittely
  - kuitti pentuvälitysmaksun suorittamisesta yhdistyksen tilille
  - muut mahdolliset yhdistelmään liittyvät tiedot

 7. Pentuvälitysmaksut:
  - aikuiset koirat tai tuontikoirat 10 € / koira / 6 kk pentuvälityksessä
  - pentueet 50 € / 6 kk pentuvälityksessä
  - Pentuvälitysmaksua suoritettaessa toivotaan käytettävä viitenumeroa 50034.

  Pentuvälitysmaksusta peritään 20 €, jos yhdistelmän koirilta (joko urokselta tai nartulta) löytyy
  - yksi lonkkatutkimustulos ja
  - yksi kyynärtutkimustulos ja
  - yksi silmätutkimustulos
  - ja pentueesta on tehty voimassa oleva jalostustiedustelu.

  Pentuvälitysmaksusta peritään 10 €, jos yhdistelmän koirilta (joko urokselta tai nartulta) löytyy
  - yksi lonkkatutkimustulos ja
  - yksi kyynärtutkimustulos ja
  - yksi silmätutkimustulos
  - yhdistelmä täyttää jalostuksen tavoiteohjelman vähimmäisehdot yhdistelmille
  - ja pentueesta on tehty voimassa oleva jalostustiedustelu.

  Pentuvälitysmaksua ei peritä, jos yhdistelmän molemmilta vanhemmilta löytyy
  - lonkkatutkimustulos ja
  - kyynärtutkimustulos ja
  - yksi silmätutkimustulos
  - yhdistelmä täyttää jalostuksen tavoiteohjelman vähimmäisehdot yhdistelmille
  - ja pentueesta on tehty voimassa oleva jalostustiedustelu, vähintään 2 viikkoa ennen astutusta.

 8. Kasvattajan tulee ilmoittaa pentuvälitykseen välittömästi, kun kaikki pennut on varattu tai myyty. Pentuvälitys toivoo, että kasvattajat tiedottaisivat pentuvälittäjille vapaana olevista pennuistaan riittävän usein.

 9. Jos kasvattaja rikkoo toistuvasti (kaksi tai useampia kertoja) pentuvälitysohjeeseen kirjattuja jalostuskoirien vähimmäisvaatimuksia, Kennelliiton rekisteröintisääntöjä tai mahdollisesti allekirjoittamaansa kasvattajasitoumusta tai ei rekisteröi rekisterikelpoisia pentueitaan, voidaan kasvattajan pentueita olla ottamatta pentuvälitykseen joko määräajan aikana tai pysyvästi ja/tai kasvattaja poistaa yhdistyksen ylläpitämältä Kasvattajat -listalta joko pysyvästi tai määräajaksi. Päätökset tässä asiassa tekee yhdistyksen hallitus jalostustoimikunnan ehdotuksesta.

Jalostukseen hyväksyttyjen koirien ja yhdistelmien vähimmäisvaatimukset

(kursiivilla kirjoitetut ovat suosituksia)

Uros

 • Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla terve ja luonteeltaan riittävän rotutyypillinen. Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
 • Koiran tulee saada näyttelyiden laatuarvostelusta vähintään H (hyvä) laatuarvostelupalkinto tai sillä tulee olla hyväksytty tulos jalostustarkastuksesta.
 • Jalostuskoiran Suomessa asuvien ensimmäisen polven jälkeläisten määrä ei saa ylittää viittä prosenttia viimeisimmän sukupolven (neljä vuotta) kokonaisrekisteröintimäärästä.
 • Jalostuskoiran Suomessa asuvien toisen polven jälkeläismäärä ei saa ylittää kymmentä prosenttia viimeisimmän sukupolven (neljä vuotta) kokonaisrekisteröintimäärästä.
 • Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla ennen astutusta testattu ensisijaisen lisäkilpirauhasen liikatoimintaan (PHPT) liittyvän geenivirheen toteamiseen käytettävällä geenitestillä negatiivisella tuloksella tai sen tulee olla perimältään negatiivinen.
 • Jalostukseen käytettävän koiran lonkat ja kyynärpäät tulee röntgenkuvata viimeistään ennen toista astutusta. Koiria, joiden lonkka-, kyynär- tai polvinivelet on arvioitu FCI:n kansainvälisellä asteikolla heikoimpaan luokkaan (HD aste E, ED aste 3 tai patellaluksaation aste 4) ei tule käyttää jalostukseen.
 • Jalostuskoiralla tulee olla viimeistään ennen toista astutusta virallinen silmätarkastuslausunto. Astutushetkellä tutkimustulos saa olla enintään 24 kk vanha.
 • Uroksen on oltava astutushetkellä iältään vähintään 18 kk.

Narttu

 • Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla terve ja luonteeltaan riittävän rotutyypillinen. Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
 • Koiran tulee saada näyttelyiden laatuarvostelusta vähintään H (hyvä) laatuarvostelupalkinto tai sillä tulee olla hyväksytty tulos jalostustarkastuksesta.
 • Jalostuskoiran Suomessa asuvien ensimmäisen polven jälkeläisten määrä ei saa ylittää viittä prosenttia viimeisimmän sukupolven (neljä vuotta) kokonaisrekisteröintimäärästä.
 • Jalostuskoiran Suomessa asuvien toisen polven jälkeläismäärä ei saa ylittää kymmentä prosenttia viimeisimmän sukupolven (neljä vuotta) kokonaisrekisteröintimäärästä. 
 • Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla ennen astutusta testattu ensisijaisen lisäkilpirauhasen liikatoimintaan (PHPT) liittyvän geenivirheen toteamiseen käytettävällä geenitestillä negatiivisella tuloksella tai sen tulee olla perimältään negatiivinen.
 • Jalostukseen käytettävän koiran lonkat ja kyynärpäät tulee röntgenkuvata viimeistään ennen toista astutusta. Koiria, joiden lonkka-, kyynär- tai polvinivelet on arvioitu FCI:n kansainvälisellä asteikolla heikoimpaan luokkaan (HD aste E, ED aste 3 tai patellaluksaation aste 4) ei tule käyttää jalostukseen.
 • Jalostuskoiralla tulee olla viimeistään ennen toista astutusta virallinen silmätarkastuslausunto. Astutushetkellä tutkimustulos saa olla enintään 24 kk vanha.
 • Nartun on oltava astutushetkellä iältään vähintään 20 kk. Ensimmäistä kertaa astutettavan nartun tulee olla astutushetkellä alle 5-vuotias.
 • Pentueiden väli ei koskaan saa jäädä 10 kuukautta lyhyemmäksi.

Yhdistelmä

 • Yhdistelmässä ei saa esiintyä sekä uroksen että nartun puolella samaa sairausaltistusta kolmessa ensimmäisessä polvessa. Tässä tarkoitetaan todennäköisesti monien eri geenien vaikutuksesta tai väistyvästi periytyvän ja rodulle merkityksellisiä sairauksia pois lukien luuston kehityshäiriöt.
 • Lisäksi yli kaksi samaa perinnöllistä sairautta sairastavaa jälkeläistä saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
 • Yhdistelmän sukusiitosprosentti saa olla korkeintaan 6,25 kuuden sukupolven perusteella laskettuna.