PENTUESEURANTA

Pentueseurannan tulokset on nyt päivitetty vuoden 2014 jälkeiseen tilanteeseen. Vuoden 2014 seurantatulosten valossa kessunartut ovat tiinehtyneet hyvin, synnyttäneet ongelmitta ja hoitaneet pentunsa huolellisesti. Pentuekyselyn vastausten määrä on harmillisen vähäinen -vastausprosentti on vain noin 40 %. Saman vuoden jalostustiedusteluiden seurannan perusteella vuoden aikana astutetuista kessunartuista tyhjäksi jäi neljä narttua (13 % astutuksista) ja yhden nartun (4 %) astutus ei ollut onnistunut.

Narttujen tiinehtyvyyttä ei aikaisemmin ole seurattu jalostuskyselyiden pohjalta. Ensimmäisen vuoden hieman heikot tulokset antavat ainakin motivaatiota seurannan toteuttamiseen jatkossa. Olisiko narttujen tiinehtyvyyden pulmissa osa selitys vuoden 2014 laskeneisiin rekisteröintilukuihin?