LUONNETAVOITE

Keeshondin luonnetavoitteen ajatuksena on määritellä raja-arvot keeshondille sopiville luonteenpiirteiden määrityksille. Luonnetavoitteesta toivotaan olevan apua rotumme jalostuksessa toteutettaessa jalostuksen tavoiteohjelmamme ajatusta koiriemme toisesta tärkeimmästä jalostustavoitteesta, hyvästä luonteesta. Mahdollisimman konkreettisesti määritelty "hyvän luonteen" tavoite, joka mitattavissa edes jollakin tavalla rodulle sopivalla "hyvän luonteen" mittaustavalla, auttaa etenemään jalostuksessa suunnitelmallisesti ja tosiasioihin pohjautuen.

(C) Sari Vatanen
(C) Sari Vatanen