JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

JTO on rotumme jalostuksen strategia eli punainen lanka, joka määrittelee mihin pyritään ja miten tavoitteisiin päästään. Tavoiteohjelman tarkoituksena on koota yhteen oleellinen tieto rodustamme, sen taustoista ja jalostuksen suunnittelussa ja toimeenpanossa tarvittavista taustatekijöistä. Sen avulla voidaan ohjata rodun kehitystä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti.

Tavoiteohjelmaan perehtyminen ja sen tunteminen on rodun kasvattajille ja miksei harrastajillekin ensiarvoisen tärkeää. Rotukohtaisen tavoiteohjelman tarkoitus on antaa myös rodun ulkopuolelle tärkeää tietoa rodun tilasta ja rotujärjestön toiminnasta ja sen kyvystä hoitaa sille uskottua tehtävää. Tämän tavoiteohjelman pitäisi vastata seuraaviin kysymyksiin: missä olemme, mihin pyrimme, miten sinne pääsemme ja mitä sääntöjä matkallamme on. Ohjelmassa tuodaan julki ne tavoitteet, joita keeshondjalostukselle nyt asetetaan. JTO ohjaa ja rohkaisee ennen kaikkea ylläpitämään keeshondjalostusta koskevaa keskustelua kasvattajien ja rotujärjestön kesken.