KASVATTAMINEN

Keeshondien luonnetavoite

Keeshondin luonnetavoitteen ajatuksena on määritellä raja-arvot keeshondille sopiville luonteenpiirteiden määrityksille. Luonnetavoitteesta toivotaan olevan apua rotumme jalostuksessa toteutettaessa jalostuksen tavoiteohjelmamme ajatusta koiriemme toisesta tärkeimmästä jalostustavoitteesta, hyvästä luonteesta. Mahdollisimman konkreettisesti määritelty "hyvän luonteen" tavoite, joka mitattavissa edes jollakin tavalla rodulle sopivalla "hyvän luonteen" mittaustavalla, auttaa etenemään jalostuksessa suunnitelmallisesti ja tosiasioihin pohjautuen.

Lue lisää kessujen luonnetavoitteesta...

Yhdistys tukee kasvattajia

Siitosspermatuki

Yhdistyksemme tarjoaa tukea siirtosperman tuomiseksi Suomeen jäsentemme keeshondnarttujen astutusta varten. Tuen summa on ollut n 100 euroa, mutta tukisumma vahvistetaan vuosittain.
Siirtospermatuesta kiinnostuneiden toivotaan olevan yhteydessä jalostustoimikuntaan (jalostustoimikunta @ suomenkeeshond.fi). 

Kuolinsyiden selvittäminen

Joissakin kuolemantapauksissa kuolinsyyn selvittäminen koiran obduktion (raadonavaus) avulla antaa meille hyvin arvokasta tietoa. Yhdistyksemme jalostustoimikunta osallistuu tarpeellisiksi katsomiensa koirien obduktiokustannuksiin maksamalla obduktiomaksusta puolet. Otathan yhteyttä jalostustoimikunnan puheenjohtajaan, kun sinulla on tarvetta obduktiotuelle! Obduktioita suorittavat Elintarvikeviraston (EVIRA) tutkimusyksiköt.

Pentueseuranta

Pentueseurannan tulokset on nyt päivitetty vuoden 2014 jälkeiseen tilanteeseen. Vuoden 2014 seurantatulosten valossa kessunartut ovat tiinehtyneet hyvin, synnyttäneet ongelmitta ja hoitaneet pentunsa huolellisesti. Pentuekyselyn vastausten määrä on harmillisen vähäinen -vastausprosentti on vain noin 40 %. Saman vuoden jalostustiedusteluiden seurannan perusteella vuoden aikana astutetuista kessunartuista tyhjäksi jäi neljä narttua (13 % astutuksista) ja yhden nartun (4 %) astutus ei ollut onnistunut. 

Narttujen tiinehtyvyyttä ei aikaisemmin ole seurattu jalostuskyselyiden pohjalta. Ensimmäisen vuoden hieman heikot tulokset antavat ainakin motivaatiota seurannan toteuttamiseen jatkossa. Olisiko narttujen tiinehtyvyyden pulmissa osa selitys vuoden 2014 laskeneisiin rekisteröintilukuihin?